05.05lamówki zaprasowane14.021
05.05lamówki zaprasowane14.021 52x5205.05lamówki zaprasowane14.02 52x52
05.05lamówki zaprasowane14.0205.05lamówki zaprasowane14.021

Lamówki tęcza:
- zaprasowane, niezaprasowane
- wypustki
- o różnej szerokości, nawoje o różnej długości

cennik